Åkerlinds Plåt AB
Industrigatan 12. 814 41 Skutskär, Tfn: 026-701 30 Fax: 026-701 36

Kontakt Johan Åkerlind 070-398 68 67,

e-post:
akerlindsplat@telia.com

Kontakt Jonas Hagström 070-516 10 43,

e-post:
jonas2.hagstrom@telia.com
 

Tillbaka