1. Byggnads plåtslageri 
2.
Industriarbeten
3. Ventelationsarbeten
4. Taktäckning
5. Service och takunderhåll
6.
Takmålning
Hem
Service och takunderhåll
Här ställer vi vår kompetens till förfogande. Vi besiktar och går igenom tak för våra kunder. Därefter sammanställer vi underhållsplaner (förebyggande underhåll, lämnar förslag på åtgärder och genomför reparationer. Det kan vara för taksäkerhet där vi projekterar och monterar exempelvis takbryggor och snörasskydd, allt enligt gällande lagstiftning. Hit räknas också snöröjning, där vi även tecknar avtal för att skydda mot vinterns påfrestningar.

Tillbaka