1. Byggnads plåtslageri 
2. Industriarbeten
3. Ventelationsarbeten
4. Taktäckning
5. Service och takunderhåll
6.
Takmålning
Hem
Taktäckning
Taktäckning innefattar tätskiktsarbeten för främst låglutande takkonstruktioner.
Hit räknas också tillhörande trä- och isoleringsarbeten.

Vi använder alla branschen förekommande material såsom bitumen (papp), takduk och Resitrix gummiduk.

Tillbaka